GADT / CHOJNACKI / GRADZIUK - RENAISSANCE

“Renaissance,” the latest release by Anna Gadt, Zbigniew Chojnacki and Krzysztof Gradziuk contains pieces which nowadays represent canonical compositions of the Renaissance epoch. This music perfectly exemplify the Renaissance world view and the attitude to the relation with God, the birth of humanism and the Reformation. Fascination of the human subject and mind as well as the focus on the unique need for dignity and unrestrained development were the reasons for creating works which prove difficult and very often surprising for modern musicians.


The story told by Gadt, Chojnacki and Gradziuk appears as a deep interpretation,nevertheless, sometimes it seems to be a narrative freely inspired by compositions of that time. First and foremost, it represents a conscientious and consistent narration that aims at introducing a listener to the world of free Renaissance.


The improvising musicians are facing a challenge to read the strongly defined Renaissance compositions anew and perceive them through the lens of complete freedom of expression, which is familiar for the performers. Therefore, the newly presented pieces composed by Wacław of Szamotuły (Wacław z Szamotuł), Nicolaus Cracoviensis (Mikołaj z Krakowa), Gerwazy Gorczycki, Mikołaj Gomółka, Joannis de Lublin (Jan z Lublina) are moving, stifling, sometimes alarming and intimidating, witty, tender, sensual and surely, for many, iconoclastic, appalling and controversial.


Modern dissonant harmony, sonorism, different approach to musical time and space as well as original choice and use of the instruments (ACCORDION, DRUMS, VOICE) make the translation of Renaissance reality into modern performative language possible.

Apart from melodies inspired by the epoch, the album contains 3 improvised pieces which were spontaneously recorded during the studio session and two compositions by Anna Gadt. “Silva Rerum,” written for a trio, in which accordion evokes the role of pipe organs, brings peace and mysticism. Second piece – “Thanks God,” a tribute to Barry Guy, is a dialogue of three instruments which turns into a homogeneous song of praise for distinctiveness and freedom.

Anna Gadt

chanteuse, improviser, composer. A representative of the European jazz stage who combines free improvisation, classical music and contemporary jazz. She has recorded 5 original albums. In 2018 she has been nominated for the prestigious Polish Fryderyk Award for the best artist.The Grand Prix at Jazz Struggle, the international competition for singing musicians and the acclaim of Billy Harper, the head of jury, determined a breakthrough in her artistic work. She toured in France, Germany, Switzerland, Latvia, Slovakia, Poland. She participated in Polish Stage at Jazz European Conference. Apart from singing comprehended in traditional way, she seeks for the unusual sounds and techniques of performance. Her concept refers to the improvised music, in which there is no division into the accompanying band and the leader. Such a unity highlights the wealth of differences between the musicians and the value of mutual complementarity. The search for the common idea, the daring and spontaneous creation happening “here and now,” become the aim.

 

Zbyszek Chojnacki

an accordionist, improviser.

He perceives music and the sound structures in a free, symbolic manner. The dialogue and the encounter with the other people become the most crucial factors. The freedom of communication and the unlimited possibilities in the means of performance offered by a single sound let the artist fully form the expression and establish the natural contact with the audience. He frequently draws inspiration from the non-musical sources. He reckons that one can be inspired by a blade of grass in the middle of the city as well as by a chair in the middle of the stage...

Krzysztof Gradziuk

an esthete of the percussion sound; a colorist and creator of melody, an uncompromising artist who searchesforthe newpathsofdevelopment,inconformitywithone’sownawarenessofartistictaste. The abstractness of the percussive content, set with flexibility and virtuosity enhance the impression of the unconventional art of playing, making Krzysztof Gradziuk one of the most original drummers of the European contemporary jazz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Album Anny Gadt, Zbigniewa Chojnackiego i Krzysztofa Gradziuka, „Renaissance” zawiera osiem utworów należących dziśdo kanonu dzieł kompozytorskich epoki renesansu. Psalmy, pieśni liturgiczne, utwory świeckie stanowiąmodelowy przykład ówczesnego spojrzenia na świat, relację człowieka z Bogiem, narodziny humanizmu i reformacji. Epoka zachwycająca się istotą człowieka, rozumem i podkreślająca niezwykłąpotrzebęgodności oraz swobodnego rozwoju, zaowocowała dziełami niełatwymi i często zaskakującymi dla współczesnych muzyków.

Opowieść, którąsnująGadt, Chojnacki i Gradziuk,jest daleko posuniętąinterpretacjąa niekiedy tylko swobodnąinspiracją ówczesnymi kompozycjami. Nade wszystko jest jednak przemyślanąi konsekwentnie prowadzonąnarracją mającąwprowadzić słuchacza w świat free renesansu.

Dla muzyków improwizujących wyzwaniem staje się odczytanie na nowo mocno określonych renesansowych kompozycji i spojrzenie na nie przez pryzmat całkowitej swobody wypowiedzi tożsamej dla wykonawców. Tym samym nowo zaprezentowane utwory Wacława z Szamotuł, Mikołaja z Krakowa, Gerwazego Gorczyckiego, Mikołaja Gomółki i Jana z Lublina sąporuszające, duszne, niekiedy zatrważające i onieśmielające, zabawne, czułe, zmysłowe i dla wielu pewnie obrazoburcze, odpychające i kontrowersyjne.

Współczesna dysonansowa harmonia, sonorystyka, odmienne gospodarowanie czasem i przestrzenią, a także oryginalny dobór i wykorzystanie instrumentów (AKORDEON, PERKUSJA, GŁOS), pozwalają tłumaczyć renesansowąrzeczywistośś na współczesny język wykonawczy.

Materiał, który trafia do słuchaczy jest stopklatką tego, co wydarzyło się w studiu. Bez poprawek i udoskonalen. To obraz odzwierciedlający „tu i teraz” dwóch dni spędzonych w studiu Tokarnia Jana Smoczyńskiego.
Do albumu zostały włączone 3 improwizacje zarejestrowane spontanicznie w trakcie sesji nagraniowej, a także dwa utwory Anny Gadt.

Silva Rerum, napisane dla trio, w którym akordeon przywołuje rolęorganów kościelnych wprowadzając spokój i mistycyzm. Drugi utwór to dedykowany Barry Guy’owi „Thanks God”, dialog trzech instrumentów splatający się w jednąpochwalna pieśń sankcjonującąodrębność i wolność.

anna gadt

muzyk śpiewajacy wyrażający się poprzez dzwięk, słowo a także ciszę. Jako kompozytorka ciszę traktuje nie tylko jako formę pauzy, lecz przede wszystkim jako kluczowy moment pracy intelektualnej. Głębia głosu i technika pozwalają na poszukiwania nieoczywistych brzmień, których celem najważniejszym jest ekspresja wykonawcza i przekaz emocjonalny.

 

krzysztof gradziuk

esteta perkusyjnego brzmienia, kolorysta i kreator melodii, artysta bezkompromisowy i poszukujący nowych ścieżek rozwoju w zgodzie z własnym poczuciem artystycznego smaku. Abstrakcyjność perkusyjnej treści w zestawieniu z elastycznością i wirtuozerią potegują wrażenie niekonwencjonalnej sztuki gry określając artystę mianem jednego z bardziej oryginalnych perkusistów współczesnej, europejskiej sceny muzycznej.

 

zbyszek chojnacki

akordeonista, improwizator. Muzykę oraz struktury dźwiękowe postrzega swobodnie i umownie, najistotniejsze stają się dialog i spotkanie z drugim człowiekiem. Swoboda komunikacji oraz nieograniczone możliwości środków wykonawczych jakie oferuje pojedynczy dźwięk pozwalają Mu w pełni ukształtować wypowiedź i naturalnie nawiązać kontakt z odbiorcą. Inspiracje czerpie z elementów często niezwiązanych z muzyką. Twierdzi, że równie inspirujące mogą być źdźbło trawy w środku miasta, zwykłe krzesło na środku sceny...