top of page

ANNA GADT QUARTET

 

Anna Gadt - voice

 

Łukasz Ojdana - piano

 

Maciej Garbowski - double bass

 

Krzysztof Gradziuk - drums

       special guest: Annemie Osborne

The polish jazz scene comes from the passion and revolt against reality. The leader and vocalist of the quartet is also inclined in this direction.
Anna Gadt was born in Poland, a country "in-between" the East and West. And so she feels like being an in- betweener, combining both a Slavic temperament and melancholy within her work. This charismatic vocalist, whose voice is filled with nostalgia and longing, is assisted by a trio: Lukasz Ojdana - piano, Maciej Garbowski - Bass, Krzysztof Gradziuk - drums.
The band insists on a sonorist approach to music, which focuses not on exposing technology, but on the sonic properties of the music.
Anna Gadt as a composer and songwriter expresses herself through color, silence and space, apart from the conventional means of sounds and words. She channels her creativity through broadly defined improvised music, in which spontaneity and freedom of expression are overriding objectives.

 

ABOUT "MYSTERIUM LUNAE"

„Mysterium lunae” is the latest album by Anna Gadt and her quartet, with a guest performance by the Luxembourg cellist – Annemie Osborne. The new album is a moving, sometimes crazy and uncanny escapade of improvisation, philosophy, poetry, history of literature and pop culture. The layer-multiplicity and the apparent chaos of references are brought together by the figure of Anna Gadt, the improvising chanteuse who, after the experience of album “Renaissance” recorded in trio, came back to the formula of quartet formed by Łukasz Ojdana, Maciej Garbowski and Krzysztof Gradziuk - the musicians who constantly contribute to the European jazz stage.
The title “Mystery of the Moon” is a metaphor of music, being merely a sound wave. As the Moon reflects the light of the Sun, similarly, sounds let a musician “reflect” the light of own inspirations and life. His or her personality, emotions and experiences form the exact shape and value. Thus music becomes only the means of initiating a dialogue with the audience who draw upon their sensitivity, erudition and feelings in order to give another meaning to music and evaluate it according to their own values.
Music is defined as the language describing life in all its dimensions, especially spiritual, social and cultural. The artists make use of a special paradox – they step aside and distance themselves from the ego, so that art gains more personal and original sound. When discrediting the meaning of the sounds themselves, artists give them a deeper sense.

The album’s content consists of three parts which complement and intermingle with each other. The first part includes the original compositions by Anna Gadt, in which she confronts herself – a modern human, with questions concerning the value of criticism, power of (self)censorship and own voice in culture, women emancipation, fate.

The poems by Bolesław Leśmian hold a special place in the album, taking the form of lyrical stories and unabashed improvisations. The two of them were composed by the pianist Łukasz Ojdana (“We śnie”) and the double bass player Krzysztof Garbowski (“Gdybym spotkała Ciebie”).
Yet another part of the album comprises impressions recorded as duets with double bass and cello.

“Mysterium lunae” is a journey to the space of personal and daring storytelling which enters into the bold and sometimes provocative discourse with the objective world. Above all, this is the space free of any competition and race. This is the pursuance of the space of subjective sensations and emotions.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O "MYSTERIUM LUNAE"

Tytułowa „Tajemnica Ksiezyca” jest w tym wypadku metaforąmuzyki, ktora sama w sobie jest zaledwie falą dzwiekową. Podobnie jak ksiezyc, swiecacy jedynie swiatłem odbitym słonca, muzyk „odbija” w dzwiękach swiatło własnych inspiracji i zycia. Jego osobowosć, emocje i doswiadczenia nadajątej fali okreslony kształt i wartość. Muzyka staje się wiec jedynie srodkiem rozpoczynajacym dialog z odbiorcą, ktory poprzez własną wrazliwosć, erudycjęi uczucia nadaje jej kolejne znaczenia i sankcjonuje podług własnych wartosci.

Muzyka okreslana jest jako jezyk opisujacy życie w kazdym jego wymiarze, przede wszystkim zaśduchowym, społecznym i kulturowym. Artyści działają swego rodzaju paradoksem, usuwajac się w cieńi dystansujac do własnego ego, sprawiają, ze sztuka nabiera jeszcze bardziej osobistego i oryginalnego brzmienia. Podwazajac znaczenie samych dzwiekow, nadaja im głebszy sens.

Materiał albumu składa się  z trzech czesci, wzajemnie się uzupełniajacych i przeplatajacych. Pierwszy z nich to autorskie kompozycje Anny Gadt, w ktorych konfrontuje siebie vide- wspołczesnego człowieka, z pytaniami o wartosćkrytyki, siłę (auto)cenzury i własnego głosu w sztuce, emancypacjękobiet, fatum. Posrod wielu odniesieńi inspiracji mozna odnalezćm.in.: film Terrence’a Malicka („The Tree of life”), „Makbeta” Williama Shakespeare’a („Seismis waves”), „Wesele” Wyspiańskiego („Pan dzisiaj w kolorach się mieni”) a takze nawiazanie do Theleniousa Monka („Fancy boy”) i Adama Mickiewicza („Świtezianka”).

Na ostateczny kształt albumu i poszczegolnych kompozycji najwiekszy wpływ miały jednak osobowosci poszczegolnych artystow, ktorzy nasycili i rozszerzyli pierwotnie zaproponowane szkice i utwory.
Szczegolne miejsce na płycie zajmują wiersze Bolesława Leśmiana, ktore przyjmująformęlirycznych opowiesci lub nieposkromionych improwizacji. Do dwoch z nich muzykęskomponowali pianista Łukasz Ojdana („We snie”) i kontrabasista Maciej Garbowski („Gdybym spotkała Ciebie” ).

Jeszcze innączęśćalbumu stanowiąimprowizacje, nagrane w duetach z kontrabasem i z wiolonczelistkąAnnemie Osborne.

„Mysterium lunae” to podróżw przestrzeńosobistej i śmiałej narracji wchodzącej w odważny, a niekiedy prowokujący, dyskurs ze światem zewnętrznym. Ponad wszystko jest to jednak przestrzeń pozbawiona elementu rywalizacji i wyścigu, zwrócenie się ku przestrzeni subiektywnych wrażen i emocji.


 

bottom of page